október 07, 2017

PASTOR APPRECIATION DAY

lesz holnap, még más ünnep melett. Hálás vagyok minden lelkiásztorért akik direkt vagy indirekt modon részt vesznek életemben. Hálával emlékezem azokra akik már nincsenek közöttünk, és imádkozom azokért akik a XXI században szenvednek az evangéliumért. Isten áldja meg lelkipásztorainkat azért a fáradságos munkáért amit végeznek minden nap az emberek megmentésében. II Tim 2: 4 másképp...  bonus :) Áldott vasárnapot mindenkinek!

április 17, 2017

UTAZUNK...Az élet ösvényén utazunk,
Az eseményektől érintve vagyunk,
Gondolatunk múltba, jövőbe kalandozik,
Kérdezünk, felelünk s valaki mellénk szegődik.

Egy láthatatlan vándor, útitárs képében,
S megkérdez, miről beszélgetünk éppen?
Idegennek tűnik, s mégis mindent tud rólunk,
Tudja, Látja amikor szomorú arccal vagyunk.

Nem tolakszik, ha nem veszed észre,
Úgy tesz mintha tovább menne.
Ha fölismered Öt, behívod szívedbe,
A feltámadás öröme tied lesz örökre!
-----

március 24, 2016

NAGYCSÜTÖRTÖK ÉJJELÉN...Jeruzsálem utcáin nagy a káosz,
Száraz gallyakat hord a szél,
Hervadt virágokat,
Út szélén hagyott poros ruha kacatot.

Valakit keresnek.
Ki még most is, általam ejtett sebet gyógyít.
Nem értem.
Én a mestert védem.
De indulatosságomat az sem menti fel.

S Ő szelíden csak arra kér,  hogy virrasszak vele,
Az olajfák hegyén.
Imádkozva virrasszak,
Virrasztva imádkozzak.
Ez minden vágyam nagy csütörtök éjjelén!

-----

február 13, 2016

Holtomiglan, holtodiglan ...

Házaspáros vers smile emoticon
Holtomiglan, holtodiglan ...
Én nem tudom, hogy közös utunk kezdetén,
Mekkora jelentőséggel bírtak e szavak,
De most tudom, hogy holtamig téged akarlak.
S minden nap hálás vagyok az Istennek érted,
Hogy téged életem részévé tett.
Ennél nagyobb boldogság már csak az,
Hogy te is holtadig engem akarsz.
Holtomiglan, holtodiglan,
Az idő száguldásában, egyre nagyobb jelentősége van!
-----

december 18, 2015

HA AZT MONDOM, HOGY MÉG HÁROM NAP...

mire gondoltok?
( lehet tippelni)

MA AZOKRA GONDOLOK...

Uram most azokra gondolok,
Akikkel elindultunk együtt Betlehembe.
S valami miatt le maradtak az úton,
A nyáj többet jelentett, vagy Herodestől megijedtek.

Add, hogy ezen az ünnepen,
Elinduljanak Feléd.
Még most megtalálhatnak,
Hisz a végső karácsony nem jött el még.

Életük sötét egén, ragyogjon föl a csillag.
Angyalok hirdessenek békét azoknak,
S ha nem tudnak ajándékot hozni Neked,
Ronggyá vált istálló szívükben, Szüless meg.

Uram, ma azokra gondolok,
Akik elindultak valamikor Betlehembe,
S ha nem tehetek érettük egyebet,
Add, hogy csak egyszerűen szeressem őket!

----- december 08, 2009

augusztus 19, 2015

Ismét egy kedves öreg távozott… július 23, 2015

Küldetés teljesítve
Szeretet, szolgálat volt élete,
Jobb keze adott, s nem tudta bal keze.
Fölkarolta az árvát, özvegyet,
Támogatta hittestvéreit, jót tett.
Kézszorításában ott simult a biztatás,
Derűs tekintetében, földöntúli remény bujkált.
A kegyelmet minden nap megköszönte,
Isten Szent Fiának érdeme, élete.
S halála is Őt magasztalja,
Halhatatlan! E szót ismételte utoljára.
S amikor leszállt az alkony a fenyőfák mögött,
Halhatatlan lelke, az Úrhoz költözött.
-----

április 21, 2015

BÉKE, MEGNYUGVÁS, VIGASZ

( a legdrágább édesanya emlékére)
És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; Máté 10; 28a


Mintha hallanám utolsó szavait,
Uram ne hagyj el!
S látom amint Jézus átveszi,
Helyette az ütéseket.
S aztán megnyugszik teste,
S az Urhoz költözik örökre lelke.

Mert szerette Megváltóját, s Jézus is szerette!
Ő volt kis szobájának állandó vendége,
Es örömmel beszélt róla nekünk,
S gyakran kért minket is, hogy Jézust szeressük.

S a sírnál, száz szempár, könnyes arcából,
Jézus sírt. Mert szerette.
S fáj neki a bűn az erőszak,
S szíve azért vérzett el,
Hogy benne találjunk ma is, békét,

Megnyugvást, vigaszt!
-----

április 03, 2015

HALÁL HELYETT ÉLET!

Nagypéntek nélkül,
Soha nem tudtam volna meg,
Hogy mi a Kegyelem!
Nem ismerném a napfényt,
A szivárványt, a virágot...
Embertársaimban gyűlöletet látnék,
Mely szemükből, lényemet tükrözné vissza.
Az ellenség tüze mellett dideregnék.
De ismerem a napfényt,
A szivárványt, a virágot.
Mert tudom, hogy mi a Kegyelem!
Halál helyett élet, melyet,
Akkor ott nagycsütörtök éjszakáján nyertem,
Amikor Jézus rám tekintett!
-----